Usługi rewizyjne

Usługi rewizyjne, w których skład wchodzą między innymi Badania i przeglądy sprawozdań finansowych m.in. dla celów prospektu emisyjnego oraz dokumentu informacyjnego (New Connect).


Dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi uzyskają Państwo informację, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, czy rzetelnie i jasno przedstawia ono sytuację majątkową i finansową badanej jednostki. Dzięki zachowaniu niezależności przy badaniu przyczyniamy się m.in. do podniesienia zaufania inwestorów. Podejście firmy Audyt Partner do tej usługi oparte jest na metodologii opracowanej w taki sposób, aby była ona zgodna zarówno z polskimi przepisami prawa, jak i standardami międzynarodowymi.

Nasz profesjonalny zespół zawsze rzetelnie podchodzi do wykonywanej pracy. Możecie być Państwo pewni, że powierzając nam przeprowadzenie audytu zewnętrznego, uzyskacie informację, czy wydatki poniesione w ramach projektu są poprawnie kwalifikowane, a realizowany projekt można uznać za zgodny z umową i wnioskiem.

 

budynek