Usługi pokrewne

Usługi pokrewne, w tym między innymi:

  • wyceny pozycji sprawozdawczych (praw niematerialnych i prawnych, przedsiębiorstw, know-how) i inne wyceny,
  • sporządzenia lub oceny przyjętych zasad rachunkowości,
  • doradztwo w zakresie rachunkowości i księgowości,
  • opracowanie dokumentacji podatkowych transakcji pomiędzy jednostkami powiązanymi.

Również w powyższym zakresie w swojej pracy jesteśmy profesjonalistami i łączymy niekonwencjonalne metody działania z praktyką i doświadczeniem. Z punktu widzenia naszych Klientów poza profesjonalizmem, istotnym aspektem jest elastyczność działania naszych ekspertów oraz umiejętność dialogu i efektywnej współpracy.

 

rozmowa