Pozostałe usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne to m.in. prace kontrolne (tzw. usługi atestacyjne) realizowane przez nasz zespół mają na celu m.in. podniesienie stopnia zaufania docelowych użytkowników dla poprawności i zgodności z prawem zastosowanych ww. procedur. Stosujemy obiektywne kryteria (ograniczenie ryzyka do możliwego do zaakceptowania poziomu) w celu uzyskania wystarczającej pewności odnośnie do przedmiotu wykonywanej usługi.

 

rozmowa